Προσωπικά δεδομένα και GDPR

Η συμμόρφωση είναι καθοριστική

 

Η επιβολή του GDPR στον ευρωπαϊκό χώρο θα φέρει προκλήσεις σε όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, είτε αυτοί εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής είτε όχι. Παρέχουμε τεχνογνωσία για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τη συνεργασία του δικού μας ή του δικού σας συμβούλου IT.

Address

Ermou 3 (8th Floor) Thessaloniki, 54625

Office Phone: + 30 231 231 7260

Fax: +30 231 231 5192

©2020 BY RATIO LEGAL SERVICES.