Συμβουλευτική Φιλοξενίας

Σύνθετα προβλήματα, εύστοχες λύσεις

 

Η φιλοξενία σημαίνει καθημερινή συνεργασία με πελάτες, προμηθευτές και εργαζόμενους. Προσθέστε σε αυτό τη διαχείριση πολλαπλών πλατφορμών ηλεκτρονικής κράτησης θέσεων, τραπεζικών πληρωμών και παραμονής σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και την υγεία και την ασφάλεια. Παρέχουμε ολιστικές νομικές λύσεις σε κάθε συμμόρφωση και νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις φιλοξενίας.

Address

Ermou 3 (8th Floor) Thessaloniki, 54625

Office Phone: + 30 231 231 7260

Fax: +30 231 231 5192

©2020 BY RATIO LEGAL SERVICES.