Επικοινωνήστε μαζί μας

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Ratio Legal Services. Σκοπεύουμε να παρέχουμε γενικές πληροφορίες, οι οποίες δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές. Εάν αναζητάτε συμβουλές σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας. Σας συμβουλεύουμε θερμά να μην αποκαλύψετε προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες μέχρι να δημιουργηθεί μια σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, η οποία θα συμβεί μόνο ελλείψει σύγκρουσης συμφερόντων.

Ερμού 3 (8ος όροφος),
Θεσσαλονίκη, 546 25
Ελλάδα

  • linkedin

Your details were sent successfully!