Μάθετε περισσότερα για τα Πεδία Εξειδίκευσής μας

Παρέχουμε λύσεις και εξετάζουμε ολιστικά τις νομικές σας ανάγκες.

Business Meeting

Συμβουλευτική νεοφυών επιχειρήσεων

Combination Lock Safe

Πνευματικά Δικαιώματα

Data Cloud

Προσωπικά δεδομένα και GDPR

Hotel-1

Συμβουλευτική Φιλοξενίας

Person Rolling Suitcase in Airport

Εκπατρισθέντες

Fashionable Lady at Airport

Μετανάστευση και Χρυσή Visa

Address

Ermou 3 (8th Floor) Thessaloniki, 54625

Office Phone: + 30 231 231 7260

Fax: +30 231 231 5192

©2020 BY RATIO LEGAL SERVICES.